Děkujeme za účást!

Poděkování

Děkujeme všem organizátorům, kteří se aktivně podíleli na přípravě turnaje. Bez jejich pomoci by celý průběh turnaje nebyl tak hladký!

Děkujeme všem trenérům, rodičům a judistům za návštěvu a účast u nás. Doufáme, že se vám líbilo a můžeme se na vás těšit zase za rok.

Děkujeme panu V. Matulovi a ZUŠ Polná za zapůjčení ozvučovací aparatury na náš turnaj!

Děkujeme všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom náš turnaj nebyli schopni zorganizovat. Jejich přehled najdete zde: Sponzoři